Neurorobotics Research Laboratory

Contact

Address

Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VII, Forschungslabor Neurorobotik
Prof. Dr. Manfred Hild
Luxemburger Str. 10
D-13353 Berlin
1st floor, Room B 140

Telephone: +49 (30) 4504 2369
Fax: +49 (30) 4504 2536
E-mail: hild@beuth-hochschule.de

Copyright © 2016 Neurorobotics Research Laboratory | Disclaimer